‘Αραχθος

Μία πολύ ωραία φωτογραφία από τον ποταμό Άραχθο.