Παραδοσιακό σπίτι

Φωτογράφιση ενός παραδοσιακού ορεινού σπιτιού.