Χιονισμένο τοπίο

Φωτογράφιση ενός όμορφου χιονισμένου τοπίου.