γεφύρι πλάκας 2

Παραδοσιακό γεφύρι

Φωτογραφίζοντας ένα όμορφο παραδοσιακό γεφύρι.