Νερό στο ποτάμι

Φωτογραφίζοντας την απίστευτη ποσότητα νερού στο ποτάμι.