Καμπαναριό

Φωτογραφίζωντας ένα όμορφο καμπαναριό σε ένα χωριό.