Βόσκηση ζώων

Φωτογραφίζοντας μία βόσκηση ζώων σε πολύ μεγάλο υψόμετρο.