Βραχώδες όρος

Φωτογραφίζοντας ένα βραχώδες τοπίο.